Služby

  • Architektonické štúdie pre každý typ budovy
  • Urbanistické štúdie
  • Interiérové štúdie
  • Projekty pre územné rozhodnutie
  • Projekty pre stavebné povolenie
  • Štúdie preslnenia
  • Odhad energetickej spotreby