Súkromná medzinárodná škola - Bratislava

Tento projekt bol mojím diplomovým projektom. Jednalo sa o návrh budovy novej prominentnej školy pre organizáciu Quality Schools International, ktorý toho času sídlili v prenajatých priestoroch Juventy. V škole boli pod jednou strechou deti od predškolského veku až do maturitného ročníka, pričom v každej vekovej kategórii bolo viacero jazykových skupín. Niektoré vekové skupiny museli byť od seba striktne oddelené, niektoré mali obmedzený prístup k spoločným priestorom. K tomu bolo treba takisto uvažovať s prevádzkou budovy po vyučovacích hodinách (prenájom športovísk a plavárne). Skrátka prevádzková schéma bola pomerne zložitá. V konečnom návrhu sú jednotlivé vekové kategórie žiakov oddelené pekne po poschodiach, pričom každé z nich môže fungovať úplne samostatne a jediné iné priestory ktoré žiaci mimo podlažia navštevujú, sú telocvične, bazén a jedáleň. 

Veľký dôraz kládol investor na športoviská. Veľká telocvičňa predčí veľkosťou aj športové haly v menších mestách, malá zase prekonáva veľké telocvične z bežných škôl. Spolu s bazénom zaberali športoviská takú rozľahlú plochu, že pri pavilónovom usporiadaní školy by bol problém s nedostatkom miesta na pozemku. Preto som sa rozhodol schovať všetky vnútorné priestory určené pre pohybové aktivity pod úroveň terénu. Na dvore tak zostal dostatok miesta pre detské ihriská, bežecký ovál či baseballové ihrisko. 

Po estetickej stránke šlo o rôznorodú kompozíciu geometrických telies s rôznou materiálovou aj farebnou úpravou, ktorá celkom trefne vystihovala zmes žiackeho obsadenia.

projekt: 2012

vedúci projektu: Henrich Pifko