Revitalizácia areálu pivovaru martiner - Martin

Školský projekt na revitalizáciu areálu bývalého martinského pivovaru mal okrem urbanistických vlôh overiť aj tímové schopnosti (na projekte som spolupracoval s mojím dobrým priateľom architektom Jurajom Talašom). Keďže areál sa nachádza na okraji mesta a je v dotyku s obytnými štvrťami, rozhodli sme sa v ňom vytvoriť akési menšie satelitné "centrum" mesta s občianskou vybavenosťou, náležite upraveným verejným priestranstvom a dostatkom plôch pre šport a rekreáciu a množstvom zelene (ako to už býva zvykom v študentských víziách bez finančných limitov).

Poloha nášho centra bola určená vodným tokom a jestvujúcou dopravnou sieťou. Po obvode centra sme navrhli obytnú zástavbu bytových domov vytvárajúcu rozsiahle zelené vnútrobloky. Zóna na juhozápad od centra bola zasvätená športovaniu. Svoju záľubu v krtkovaní som nezaprel ani pri tomto projekte - polyfunkčné centrum sa nám podarilo čiastočne utopiť pod úroveň okolitého terénu, čím sme v území vytvorili vydláždený kruhový kráter s miestom pre rôzne prevádzky po svojom vnútornom obvode.

miesto stavby: Martin
projekt: 2011
spolupráca: Juraj Talaš