Rekonštrukcia administratívnej budovy - Nové zámky

Pri výjazde z Nových Zámkov smerom na Štúrovo dnes stojí budova servisu (vidieť ju múžete na poslednom obrázku v galérii). V budove zo sedemdesiatych rokov okrem neho nájdete kancelárske priestory a predajňu. V plánovanej rekonštrukcii s nadstavbou sa budove pridá ustúpené podlažie v na ktorom bude sídliť firma majiteľa budovy zaoberajúca sa logistikou. Zvyšné podlažia sa "vykuchajú" a prispôsobia administratívnym nárokom dnešnej doby. Na fasáde dominujú farby korporátnej identity logistickej firmy. Presklené átrium pridáva na dôležitosti vstupným priestorom a z kompozičného hľadiska je dôležitým deliacim prvkom. Šikmé línie na čelnej fasáde dynamizujú celý objekt a svojím spôsobom odkazujú na dynamiku hlavnej podnikateľskej činnosti majiteľa.

miesto: Nové Zámky

projekt: 2016

spolupráca: Milan Csanda