Pasívny bytový dom - Typový projekt

Tento školský projekt je vo svojej podstate pokusom. V istom výskume bolo definovaných 13 znakov energeticky efektívnej architektúry a mojou úlohou bolo skombinovať ich všetky v jednom projekte. Nebola to ľahká úloha, pretože viaceré znaky sa do istej miery vylučujú.

Znaky sú roztriedené do troch skupín:

Všeobecné zásady
 • kompaktnosť
 • horizontalita
 • prírodné materiály
 • skrytý vykurovací systém
Dispozičné zásady
 • efektívna dispozícia
 • teplotné zónovanie
 • nárazníkový tepelný medzipriestor
 • priame jednoramenné schodisko
Vizuálne prvky
 • predsadená samonosná konštrukcia
 • dominantné južné presklenenie
 • optimalizácia fasádnych otvorov
 • tienenie zasklených plôch
 • integrácia solárnych systémov

Výsledkom je bytový dom so štyrmi bytmi - dvoma trojizbovými, jedným dvojizbovým a jedným dvojizbovým s galériou. Bytovky je možné vybudovať ako samostatne stojace alebo ako radové.

projekt: 2011

spolupráca: Róbert Špaček, Lukáš Šíp