O mne

 • 1987 - narodil som sa v Trnave
 • 2006 - zmaturoval som na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante
 • 2011 - absolvoval som semester na Hoogeshool Sint Lucas v belgickom Gente
 • 2012 - úspešne som ukončil inžninierske štúdium na Fakulte architektúry STU v Bratislave
 • 2013 - nastúpil som v ateliéri Csanda-Piterka v Nitre
 • 2016 - marec - na voľnej nohe
           - august - nastúpil som v ateliéri McDonald Architects v Londýne
           - december - založil som internetový katalóg rodinných domov realizovaných po etapách etapovedomy.sk
 • 2017 - jún - úspešne som absolvoval autorizačné skúšky slovenskej komory architektov
           - august - zapísaný do britskej komory architektov Architecture registration board pod číslom 089712D